Station en omgeving

Er komt een nieuw station Ede-Wageningen. Ook het omliggende gebied wordt aangepakt. Op deze pagina vindt u de geschiedenis van dit dossier. Kijk voor meer informatie op www.ede.nl/station en www.spoorzone-ede.nl.

2019

Veluwse Poort stopt

In 2019 stopt de gemeente Ede met het projectbureau Veluwse Poort. De herontwikkeling van de kazerneterreinen, Parklaan, Spoorzone Ede en Enka gaan als aparte projecten door.

2018

Nieuwbouw station Ede-Wageningen vertraagd

De aanbesteding voor de bouw van het nieuwe station is afgebroken. De nieuwbouw van het station Ede-Wageningen loopt vertraging op.

Besluit oversteek Emmalaan

Na participatieproces en variantenonderzoek kiest het college van B en W voor een tunnel (ongelijkvloerse oversteek) in de Oude Bennekomseweg als oplossing voor een veilige fietsoversteek Emmalaan. De gemeenteraad heeft hierop geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.

Uitvoeringsbesluit Spoorzone Ede getekend

Op woensdag 14 maart hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de provincie Gelderland, de gemeente Ede, ProRail en NS hun handtekening gezet onder het Uitvoeringsbesluit Spoorzone Ede.

Kredietaanvraag Spoorzone

Het college van B&W gaf op 13 februari groen licht voor het benodigd krediet voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. De kredietaanvraag is op 8 maart ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Met deze kredietaanvraag van 75,2 miljoen euro is de noodzakelijke financiering van het project geregeld, samen met bijdragen van NS, ProRail, provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

2017

Groen licht voor Ede-Wageningen

Het bestemmingsplan voor het nieuwe station Ede-Wageningen is met de uitspraak van de Raad van State op woensdag 20 september onherroepelijk geworden. Een ingediend bezwaar tegen het plan is niet ontvankelijk verklaard.

Drukte op Kazerneterreinen

Op Maurits noord start De Bunte met de herontwikkeling van de Arthur Koolkazerne en de bijbehorende nieuwbouw. Van Ree bouwt appartementencomplex De Kolonel en er wordt gestart met de Xl woningen (Mauritspark) van Hegeman. Meerdere stallen worden verbouwd en in gebruik genomen. Het projectbureau (gebouw 8) is gedeeltelijk gesloopt.
Op Elias Beeckman start het CPO De Boddegat met de bouw van de 12 duurzame woningen. Op de meeste vrije kavels staan inmiddels ook bewoonde woningen. Een paar eigenaren zijn nog niet helemaal klaar met bouwen. In de zomer wordt gestart met de sloop van een deel van het Elias Beeckmancomplex en wordt gestart met de herontwikkeling van een ander deel tot appartementen.
Op Simon Stevin vinden eveneens bouwactiviteiten plaats. De eerste woningen worden opgeleverd (vrije kavels) en er wordt gestart met de bouw van Vredekwartier, Huis ter Hei en Sysseltse Lanen. Woonstede wordt de nieuwe eigenaar van de gebouwen 69 en 70. In december 2017 wordt gestart met de verbouw van deze gebouwen tot sociale woningbouw (appartementen).

2016

Nieuwe tunnels geopend

Vlak na de zomervakantie gaan de tunnels aan de Westelijke Spoorzone open. Eerst is het de beurt aan de tunnel bij de Kerkweg (vanaf nu SOMA-tunnel genoemd), enkele weken later gaat ook de autotunnel aan de Hakselseweg (Koepeltunnel) open.

Enka: De Fietser

In september opent De Fietser. De Fietser is gevestigd in de voormalige Westhal op het Enka terrein. Bezoekers krijgen hier informatie over de nieuwste fietsen, kunnen deze uitproberen op een indoor testparcours en kunnen hier ook een fiets kopen die ze later in hun eigen fietsenwinkel kunnen ophalen.

Ontwerp nieuw station onthuld

Eind mei presenteren de NS, ProRail en de gemeente Ede het ontwerp voor het nieuwe station. Geïnteresseerden kunnen op twee informatiemarkten reageren.

Kop van de Parkweg: gevelrenovatie

De gevelrenovatie aan de Kop van de Parkweg wordt gestart. Meerdere eigenaren doen mee met de gemeentelijke regeling, waardoor dit gedeelte van de Kop van de Parkweg een nieuw en beter uiterlijk krijgt.

2013

Westelijke spoorzone

De raad stelt het bestemmingsplan Westelijke spoorzone vast.

Akoesticum

De restauratie van de Frisokazerne gaat van start, waar in 2015 het Akoesticum zal openen, een nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.

Kazerneterreinen

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, gebaseerd op het ontwikkelingsplan voor de kazerneterreinen wordt door de raad vastgesteld. Hiermee is juridisch de weg vrij om te starten met de herontwikkeling.

2012

Keuzenota Spoorzone

De raad stelt de keuzenota Spoorzone vast, een beschrijving van het functioneel ontwerp en tevens de verantwoording van het ontwerpproces. Hiermee wordt een keuze gemaakt voor twee ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Hakselseweg en de Kerkweg. Bij de Hakselseweg komt een autotunnel en de spoorwegovergang wordt gesloten. Bij de spoorwegovergang aan de Kerkweg komt een tunnel voor fietsers en voetgangers. De spoorwegovergang bij de Kerkweg blijft tot uiterlijk 2020 nog open.

Bestemmingsplan Kop van de Parkweg vastgesteld

De raad stelt het bestemmingsplan voor de Kop van de Parkweg vast. Daarmee kan dit gebied transformeren naar een levendig gebied waarin wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en uitgegaan wordt.

2011

Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen

Met het ontwikkelingsplan gaan de kazerneterreinen de exploitatiefase in.

2010

Kop van de Parkweg

De raad stelt het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Kop van de Parkweg vast.

2009

Enka

De raad stelt het Stedenbouwkundig plan en Bestemmingsplan Enka vast.

Planconcept Veluwse Poort

In het Planconcept worden de kansen voor de ontwikkeling van de kazerneterreinen in beeld gebracht. Vanaf dit moment heet het project ook Veluwse Poort i.p.v. Ede-Oost.

2008

Aanpak Spoorzone

In 2008 wordt een aanpak gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied bij station Ede-Wageningen.

Structuurvisie Infrastructuur

De raad stelt de structuurvisie infrastructuur vast. Dit is een eerste uitwerking van het Masterplan uit 2005.

2005

Masterplan Ede-oost / Spoorzone

Met het vertrek van Defensie en de sluiting van de Enka komt er 150 hectare grond vrij voor andere invullingen, zoals wonen, werken en voorzieningen. In het masterplan wordt invulling gegeven aan dit terrein.