Parklaan

Het wordt steeds drukker in Ede-Oost en de verkeersproblemen nemen daar snel toe. Met het oog op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de toegankelijkheid van Ede is aanleg van de Parklaan noodzakelijk. Op deze pagina vindt u de geschiedenis van dit dossier. Kijk voor meer informatie op www.ede.nl/parklaan.

2019

Raad stemt in met gewijzigd ontwerp

De raad stemt in met de overeenkomst die de gemeente met SME en GNMF heeft gesloten.

2018

Overeenkomst met bezwaarmakers

Gemeente tekent overeenkomst met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) over een aangepast ontwerp. Dit gewijzigd ontwerp houdt rekening met de ingediende bezwaren en het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

2016

Nieuw plan voor de Parklaan

De raad stelt een nieuw bestemmingsplan vast voor de Parklaan, omdat het vorige plan in 2014 werd vernietigd door de Raad van State.

2014

Streep door de Parklaan

De Raad van State vernietigt het ontwerp van de Parklaan, waardoor er nieuwe plannen gemaakt moeten worden.

2012

Parklaan

De raad stelt het bestemmingsplan Parklaan vast.

2011

Ontwerp Parklaan

Het functioneel ontwerp van de Parklaan wordt vastgesteld door de raad. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe de Parklaan precies zou komen te liggen.

2008

Structuurvisie Infrastructuur

De raad stelt de structuurvisie infrastructuur vast. Dit is een eerste uitwerking van het Masterplan uit 2005.

2007

Variantenstudie Parklaan

De Parklaan moet de nieuwe verbinding vormen tussen de A12 en de N224. In 2007 worden verschillende varianten uitgewerkt.

2005

Masterplan Ede-oost / Spoorzone

Met het vertrek van Defensie en de sluiting van de Enka komt er 150 hectare grond vrij voor andere invullingen, zoals wonen, werken en voorzieningen. In het masterplan wordt invulling gegeven aan dit terrein.