Omgevingswet

2019

Omgevingsvisie Landelijk Gebied

Op 17 januari vond er informatieve sessie met de raad plaats om de Omgevingsagenda toe te lichten en van gedachten te wisselen over de aanpak Omgevingsvisie Landelijk Gebied.

2018

Werksessies Implementatie Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet vraagt aanpassingen op gebied van juridisch instrumentarium, rol en gedrag van de gemeente en dienstverlening / informatievoorziening / ICT. Binnen de gemeente worden nu bestaand beleid en werkwijzen voorbereid op de nieuwe wet. De raad praat mee over de wenselijke koers in verschillende werksessies.

Startnotitie

In januari stelt de raad de Startnotitie voor de Omgevingswet vast. Hierin wordt de koers voor de komende jaren bepaald.

2017

Aan de slag met de Omgevingswet

In de aanloop naar de Omgevingswet is de raad meegenomen in de veranderingen. In vier memo’s en bijeenkomsten is met de raad over de komende veranderingen gesproken.